Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-11-18

Kommunfullmäktige den 11 november 2015

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2015-11-11.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-8

Ärende 5 - Tillkännagivanden om nya ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige
Ärende 6 - Val av nya ledamöter och ersättare
Ärende 7 - Val av nya ersättare i servicenämnd Personal/Ekonomi samt i servicenämnd IT/Växel/Telefoni
Ärende 8 - Val av nämndemän till Sveriges domstolar 2016-2019

Ärende 9 del 1

Ärende 9 del 1 - Delårsuppföljning per augusti 2015

Ärende 9 del 2

Ärende 9  del 2 - Delårsuppföljning per augusti 2015

Ärende 9 del 3

Ärende 9 del 3 - Delårsuppföljning per augusti 2015

Ärende 9 del 4

Ärende 9 del 4 - Delårsuppföljning per augusti 2015

Ärende 9 del 5

Ärende 9 del 5 - Delårsuppföljning per augusti 2015

Ärende 10 del 1

Ärende 10 del 1 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 10 del 2

Ärende 10 del 2 - Budget och verskamhetsplan 2016-2018

Ärende 10 del 3

Ärende 10 del 3 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 10 del 4

Ärende 10 del 4 - Budget och verksamhetsplan 2016-2018

Ärende 11 del 1

Ärende 11 del 1 - Motion  - angående drogtester i skolan

Ärende 11 del 2

Ärende 11 del 2 - Motion - Angående drogtester i skolan

Ärende 12

Ärende 12 - Motion - Demokratin måste hela tiden återvinnas

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons