Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-04-11

Kommunfullmäktige den 6 april 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-04-06.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Årsredovisning 2015

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Årsredovisning 2015

Ärende 6-7

Ärende 6- Hantering av över- och underskott
Ärende 7 - Ombudgeteringar 2015

Ärende 8

Ärende 8 - Revisionsberättlese för år 2015

Ärende 9

Ärende 9 - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder, och beredningar 2015

Ärende 10 del 1

Ärende 10 del 1 - Renhållningstaxa 2017

Ärende 10 del 2

Ärende 10 del 2 - Renhållningstaxa 2017

Ärende 10 del 3

Ärende 10 del 3 - Renhållningstaxa 2017

Ärende 11

Ärende 11 - Svar på motion - inrättande av personligt ombud

Ärende 12-14

Ärende 12 - Riktlinjer föreningsbidrag
Ärende 13 - Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag
Ärende 14 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons