Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

PDF
Senast publicerad: 2016-05-30

Kommunfullmäktige den 11 maj 2016

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2016-05-11.

Ärende 1-4

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av kallelse/ kungörelse
4. Godkännande av dagordning

Ärende 5-6

Ärende 5 - Årsredovisning, samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 2015, Sjuhärads Samordningsförbund
Ärende 6 - Årsredovisning 2015, samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet, Stiftelsen Ljungås

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 4

Ärende 7 del 4 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 7 del 5

Ärende 7 del 5 - Policy för ekonomistyrning i Vårgårda kommun

Ärende 8-10

Ärende 8 - Extern upplåning
Ärende 9 - Redovisning av synpunkter 2015
Ärende 10 - Beredningsdirektiv Cykelberedning

Ärende 11

Ärende 11 - Motion - gör ett sökbart medarbetarregister på kommunens hemsida

Ärende 12-15

Ärende 12 - Beslut om ansvarsfrihet för 2015, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ärende 13 - Detaljplan för Hoberg 1:96 m fl - Antagande
Ärende 14 - Ändring av detaljplan (dp8) inom Kv. Kajan - Antagande
Ärende 15 - Detaljplan för Kv. Sidensvansen m. fl.  - Antagande

Ärende 16-18

Ärende 16 - Avsägelse av uppdragen som ordinarie ledamot för Moderaterna i Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsutskottet
Ärende 17 - Avsägelse från uppdrag i Kommunfullmäktige - Sverigedemokraterna
Ärende 18 - Meddelanden Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons