Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

PDF
Senast publicerad: 2017-08-15

Kommunfullmäktige den 14 juni 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-06-14.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5-6

Ärende 5 - Avsägelse av uppdrag i Kommunfullmäktige Vårgårda kommun - Vänsterpartiet

Ärende 6 - Förstärkt månadsuppföljning 30 april 2017

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 3

Ärende 7 del 3 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 4

Ärende 7 del 4 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 5

Ärende 7 del 5 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 6

Ärende 7 del 6 - Budget 2018-2020

Ärende 7 del 7

Ärende 7 del 7 - budget 2018-2020

Ärende 16

Ärende 8 - Godkännande av Boråsregionens Budget och verksamhetsplan 2017

Ärende 9 - Årsredovisning 2016 samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet, Stiftelsen

Ljungås Ärende 10 - Erbjudande om delägarskap i Inera AB

Ärende 11

Ärende 11 - Nya avgifter för Badet

Ärende 12

Ärende 12 - Svar på motion - sex timmars arbetsdag

Ärende 13-14

Ärende 13 - Svar på medborgarförslag - Bygg en gymnastik/-idrottshall i anslutning till nya skolan i tätorten i Vårgårda kommun

Ärende 14 - Avsägelse av politiska uppdrag - Socialdemokraterna

Ärende 15-17 samt meddelanden

Ärende 15 - Avsägelse av uppdrag - Socialdemokraterna

Ärende 16 - Motion från Miljöpartiet Vårgårda om fixartjänst

Ärende 17 - Motion från Sverigedemokraterna om bättre tillgänglighet på kommunens hemsida Ärende 18 - Meddelanden

Vårgårda kommuns utvecklingspris 2017

Utdelning av Vårgårda kommuns utvecklingspris 2017

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons