Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-08-18

Kommunfullmäktige den 16 augusti 2017

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2017-08-16.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen
Ärende 5. Meddelande Kommunfullmäktige

Ärende 6

Ärende 6 - Avsägelse av politiska uppdrag - Socialdemokraterna

Ärende 7

Ärende 7 - Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2016 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ärende 8-11

Ärende 8 - Svar på medborgarförslag - Förbättra parkeringsmöjligheter i Vårgårda Centrum

Ärende 9 - Svar på medborgarförslag - namnförslag på nya planerade skolan i Vårgårda tätort "Lindbladsskolan"

Ärende 10 - Svar på medborgarförslag - Anslagstavlor i kommunen

Ärende 11 - Medborgarförslag - Kommunen fonderar/budgeterar en summa motsvarande vad vandaliseringen av kommunens byggnader och anläggningar kostar ett "normalår"

Västtrafik informerar inför sammanträde Kommunfullmäktige

Fortsättning information från Västtrafik inför sammanträde Kommunfullmäktige

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons