Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2018-03-19

Kommunfullmäktige den 14 mars 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-03-14.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-4

Ärende 1. Upprop
Ärende 2. Val av justerare
Ärende 3. Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4. Godkännande av dagordningen

Ärende 5 del 1

Ärende 5 del 1 - Uppföljning miljöstrategi

Ärende 5 del 2

Ärende 5 del 2 - Uppföljning miljöstrategi

Ärende 6

Ärende 6 - Revidering av finanspolicy

Ärende 7-10

Ärende 7 - Nytt avtal för Naturbruksgymnasier i Västra Götalands län

Ärende 8 - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Ärende 9 - Överenskommelse om samverkan om munhälsa och uppsökande tandvård

Ärende 10 - Godkännande av samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- oach tarmdysfunktion

Ärende 11-13

Ärende 11 - Medborgarförslag - Buräggsfri kommun

Ärende 12 - Medborgarförslag - Fjäderfri påsk

Ärende 13 - Meddelanden

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons