Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

PDF
Senast publicerad: 2018-04-23

Kommunfullmäktige den 11 april 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-04-11.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 2-5

Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse kommunfullmäktige
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden kommunfullmäktige

Ärende 6

Ärende 6 - Avsägelse från politiska uppdrag Centerpartiet

Ärende 7 del 1

Ärende 7 del 1 - Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2017

Ärende 7 del 2

Ärende 7 del 2 - Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2017

Ärende 8-9

Ärende 8 - Revisionsberättelse för år 2017
Ärende 9 - Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar 2017

Ärende 10-11

Ärende 10 - Hantering av över- respektive underskott i bokslutet
Ärende 11 - Ombudgeteringar för år 2018

Ärende 12-15

Ärende 12 - Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2017 Sjuhärads Samordningsförbund
Ärende 13 - Revidering av förbundsordning Sjuhärads kommunalförbund
Ärende 14 - Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering i Vårgårda kommun
Ärenden 15 - Redovisning av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag

Ärende 16 del 1

Ärende 16 del 1 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 16 del 2

Ärende 16 del 2 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 17-19

Ärende 17 - Motion från miljöpartiet de gröna - Utred möjligheten att skapa en "tage sida" på kommunens intranät
Ärende 18 - Avsägelse från styrelsen för Stiftelsen Ljungås 1800-talshemman
Ärende 19 - Medborgarförslag - Angående uppsnyggning vid delar av Kyllingsån

Information om årsredovisning 2017 del 1

Information om årsredovisning 2017 del 1

Information om årsredovisning 2017 del 2

Information om årsredovisning 2017 del 2

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons