Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

PDF
Senast publicerad: 2018-06-07

Kommunfullmäktige den 9 maj 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-05-09.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 2-4

Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse kommunfullmäktige
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige

Ärende 5-6

Ärende 5 - Meddelanden KOmmunfullmäktige
Ärende 6 - Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över ägda aktiebolag 2017

Ärende 7-8

Ärende 7 - Nyttjanderättsavtal för Tennishallen
Ärende 8 - Folkhälsostrategi 2018-2022

Ärende 9

Ärende 9 - Fullmäktigeberedning för partistöd och ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Ärende 10-12

Ärende 10 - Ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Ärende 11 - Svar på motion från Sverigedemokraterna om bättre tillgänglighet på kommunens hemsida
Ärende 12 - Medborgarförslag om gratis busslinje för pensionärer

Information om Dataskyddsförordningen


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons