Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

PDF
Senast publicerad: 2018-10-12

Kommunfullmäktige den 10 oktober 2018

Nedan följer klipp från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan ta del av kallelse samt videoklipp från ärendet, se förteckningen nedan.

Kommunfullmäktigemöte 2018-10-10.

Webb-tv Kommunfullmäktige

Ärende 1-5

Ärende 1 - Upprop ommunfullmäktige
Ärende 2 - Val av två protokollsjusterare kommunfullmäktige
Ärende 3 - Godkännande av kallelse/kungörelse
Ärende 4 - Godkännande av dagordning kommunfullmäktige
Ärende 5 - Meddelanden kommunfullmäktige

Ärende 6

Ärende 6 - Borgensförbindelse och avtal Kommuninvest

Ärende 7

Ärende 7 - Måluppföljning per 31 augusti 2018

Ärende 8-9

Ärende 8 - Delårsrapport per 31 augusti 2018
Ärende 9 - Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag

Ärende 10

Ärende 10 - Redovisning av partistöd 2017

Ärende 11-13

Ärende 11 - Val till styrelsen för Stiftelsen Ljungås 1800-talshemman
Ärende 12 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i Stiftelsen Ljungås styrelse
Ärende 13 - Medborgarförslag miljöutredning Ornungasjön

Ärende 14-15

Ärende 14 - Motions från Miljöpartiet de gröna - Inkludera fler på arbetsmarknaden
Ärende 15 - Interpellation om tillgängligheten av politiska debatter på internet

Information från kompetenscenter

Information från Kompetenscenter

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons