Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-11-24

Försörjningsstöd, socialbidrag

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som man kan få om man har ekonomiska problem. Man kan få ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd, socialbidrag) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård och hemutrustning.

Regler

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Är du arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Du kanske har rätt till bostadsbidrag från Försäkringskassan eller pension från Pensionsmyndigheten?

I Socialtjänstlagen står vad som ingår i försörjningsstödet och att det ska finnas en riksnorm för en del av kostnaderna. Riksnormen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. Det övriga försörjningsstödet täcker skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen kan du också få bistånd till annat du behöver.

Socialtjänsten bedömer och beslutar vem som ska få bistånd och hur mycket det ska vara. De tittar då på omständigheterna i varje enskilt fall. Försörjningsstödets storlek påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster.   

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd i Vårgårda kommun

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ta kontakt med socialtjänstens biståndsenhet. Du ska även kontakta dem om du vill ha mer allmän information om ekonomiskt bistånd eller om hur de ser på just din situation.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd

Ansöker du för första gången så kontaktar du socialkontoret på telefon 
0322 - 60 07 16 (vardagar klockan 08.30-09.30) för en första bedömning.

Om du efter denna bedömning vill söka ekonomiskt bistånd skickar socialkontoret en utredningsblankett hem till dig som du ska fylla i och lämna/skicka in. Efter att Biståndsenheten har fått din blankett får du tid för besök hos en handläggare.

Om du redan har en handläggare på socialtjänstens biståndsenhet

Har du redan en handläggare på socialtjänstens biståndsenhet så kontaktar du henne/honom.

Vad kan jag göra om socialtjänsten säger att jag inte har rätt till försörjningsstöd?

Du har alltid rätt att lämna in en ansökan och få den prövad. Socialtjänsten är skyldig att hjälpa till med ansökan om det behövs. Du har även rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga.

Är du inte nöjd med beslutet?

Om du har sökt försörjningsstöd och fått ett beslut från socialtjänsten som du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet. Ett överklagande innebär att domstolen prövar om socialtjänstens beslut är riktigt.

Hur överklagar jag?

Ett överklagande ska vara skriftligt och du måste överklaga inom tre veckor från att du fått beslutet. Någon särskild blankett behövs inte och överklagandet kan göras mycket enkelt. Det viktiga är att du talar om vilket beslut du överklagar och vad du tycker är fel.

Överklagandet ska skickas till Vårgårda kommun, Socialkontoret, 447 80 Vårgårda. Socialkontoret skickar sedan vidare din överklagan till domstolen. 

Behöver du hjälp med att överklaga är socialtjänsten skyldig att ge dig hjälp.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons