PDF
Senast publicerad: 2017-11-24

Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid

Syfte med SSPF är att skapa ett uthålligt samverkansarbete och en samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede, detta kan ske på individ eller gruppnivå. Syftet med SSPF är också att vara den brotts- och drogförebyggande samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

Målet med SSPF är att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteende.

Tanken med SSPF snabbt fånga upp barn och ungdomar som hamnat snett och kommit på villovägar. Det kunde handla om en fritidskontakt, en smidig och snabb kontakt med socialtjänsten. Genom att vårdnadshavarna godkänner att de olika aktörerna i SSPF gemensamt hittar en lösning för det enskilda barnet, så ökar chanserna att lyckas.

SSPF styrgrupp

Styrgruppens uppdrag är att sätta upp mål och strategier för SSPF arbete i Vårgårda kommun, ansvara för akut mobilisering, besluta om eventuella långsiktiga insatser. Styrgruppen träffas två gånger per termin.
Följande funktioner ingår i styrgruppen:

 • Socialchef
 • Kultur- och fritidschef
 • Elevhälsochef
 • Polisen (komunpolis Vårgårda/Herrljunga)
 • Folkhälsosamordnaren

SSPF operativa gruppen

Den operativa gruppens uppdrag är att utföra uppsatta mål, att genomföra insatser på individ- och gruppnivå. Gruppen träffas var 6:e vecka. På mötena diskuteras individ- och gruppärenden efter samtycke av föräldrar.

Följande funktioner ingår i den operativa gruppen:

 • Enhetschef resursenheten (koordinator/sammankallande)
 • 1:e socialsekreterare barn och unga
 • Enhetschef asyl/PUT
 • Rektor Gullhögskolan
 • Rektor Sundlergymnasiet
 • Polisen
 • Representant från resursenheten
 • Representant från fritidsgården
 • Skolvärd/värdinna Gullhögskolan
 • Representant från Ungdomsmottagningen
 • Folkhälsosamordnaren (länk mellan styr- och operativ grupp)
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons