Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-10-09

Familjerätt

Familjerätten handlägger och erbjuder rådgivning i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, adoption, fastställande av faderskap och föräldraskap.

All löpande familjerätt handläggs av Alingsås kommun. För att komma i kontakt med familjerätten ring Alingsås kommuns växel, nummer: 0322-61 60 00 och där be att få prata med familjerätten.

Faderskap/föräldraskap

Om ni som föräldrar inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet/föräldraskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Detta görs av handläggare på socialtjänsten.

Separation/skilsmässa

Om ni som föräldrar ska separera eller lever separerade och har gemensamma barn kan få information och rådgivning. Familjerätten hjälper er att komma fram till lösningar i vårdnads, boende och umgängesfrågor.

Samarbetssamtal

Kan ni som föräldrar inte komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni anmäla intresse för samarbetssamtal hos Familjerätten.

Adoption

Adoption är ett sätt att bilda familj som betyder att man tar emot ett barn som sitt eget. När barnet avses adopteras från utlandet benämns detta som internationell adoption. Det förekommer att svenska barn lämnas för adoption, vilket benämns som nationell adoption.

Internationell adoption

Om Du/Ni vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden. Du/Ni måste vara 25 år för att få adoptera, en övre åldersgräns finns inte fastställd i lag men den rekommenderade övre åldersgränsen för att få medgivande är numera 42 år. För att få adoptera  gemensamt måste ni vara gifta eller ha ingått partnerskap. Ensamstående kan också få adoptera.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons