PDF
Senast publicerad: 2018-02-13

Lilla träffen

Är du blivande mamma eller har barn 0-1 år och är intresserad att delta i en mindre grupp med barn och föräldrar och få extra stöd i föräldrarollen? Hör då gärna av dig till Barnmorskemottagningen, Barnhälsovården eller Familjecentralen för att veta mer. Vi träffas på torsdagar mellan
12:00 - 14:30 på Solrosen familjestöd.

Lilla Träffen är en gruppverksamhet som erbjuder ett tidigt föräldrastöd. Lilla Träffen genomförs i samarbete mellan Solrosen Familjestöd, Familjecentralen och mödra- och barnhälsovård i Västra Götalandsregionen. verksamheten vänder sig till mammor i spädbarnsfamiljer som har ett större behov av stöd under barnets första levnadsår.

Grupp är ganska liten, med ca 5-7 föräldrar med barn. Vi arbetar för att föräldrar ska få en ökad tilltro till sin egna förmåga att vara förälder, få en fördjupad kontakt och stärkt relation mellan barnet och dess förälder. Vid varje grupptillfälle finns återkommande aktiviteter såsom sångstund och gemensam måltid. Vi har även olika teman, samtalar om traditioner och har någon form av aktivitet eller pyssel. Vi gör även studiebesök till förskola och besöker en lekplats.

Vi som håller i gruppen är en socialpedagog från Solrosen Familjestöd och en förskollärare/familjepedagog från Familjecentralen. En BHV-sköterska medverkar också ett par gånger under året.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons