Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-02-02

Daglig verksamhet

En aktiv vardag för dig som har funktionsnedsättning.

Genom daglig verksamhet erbjuder vi dig en meningsfull sysselsättning utifrån dina behov och önskemål. Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har något av följande:

  • En intellektuell funktionsnedsättning
  • Autismspektrumtillstånd
  • En begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

Aktiviteter som daglig verksamhet erbjuder

Med ett brett urval av arbetsuppgifter och aktiviteter erbjuder vi syssel­sättning som passar alla. Från att arbeta externt på ett företag till mer sinnes­stimulerande aktiviteter.  Aktiviteterna anpassas och utformas utifrån varje deltagares önskemål och förutsättningar.

En stor del av daglig verksamhets aktiviteter genomförs på Palatset som ligger i samma lokaler som kommunens arbetsmarknadsenhet. Här kan du bland annat arbeta i monteringshallen, hålla på med konsthantverk, musik och sinnesstimulerande aktiviteter. Vi är ofta ute i naturen och vi matar djuren på 4H-gården i Vårgårda.

En del av Daglig verksamhet är inriktad på att skapa arbetstillfällen och arbetslika aktiviteter ute i samhället. På PMU secondhand arbetar du tillsammans med en handledare eller självständigt, med olika arbetsuppgifter i t ex kök, sortering, lager och försäljning. Vårt mål är att erbjuda aktiviteter som ger dig nya erfarenher och utmaningar.


Daglig verksamhet i Vårgårda heter Palatset och finns i Viaducts lokaler på Hobergsvägen 11.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons