Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

PDF
Senast publicerad: 2018-05-14

Invandring och integration

Informationstelefon

Kommunen har en informationstelefon avsedd för de privatpersoner som erbjuder eget boende för ensamkommande ungdomar. Via denna telefon ska man kunna få information och stöd i vart man kan vända sig i frågor gällande vård, ekonomi, skolgång, asylprocess och annat som dyker upp i ungdomarnas vardag.

Telefontider:

Måndagar kl 09-10.30

Tisdagar kl 13-14.30

Välkomna att ringa på tfn: 0768-75 01 06

Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) har inneburit att samordningsansvaret för flyktingmottagandet har övergått från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Det finns fortfarande några områden som kommunerna även fortsättningsvis ansvarar för.

I Vårgårda har vi en egen verksamhet för dessa ansvarsområden.

Svensk integrationspolitik bygger på synen att alla som bor i Sverige ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Samhällets gemenskap ska ha mångfalden som grund och samhällsutvecklingen ska präglas av respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och regelverk.

Ett första steg i integrationsprocessen är att nyanlända flyktingar erbjuds en effektiv introduktion som lägger grunden för möjligheterna att, på längre sikt, fullt ut integreras i samhället. Introduktionen är en särbehandling under en begränsad period, efter introduktionen skall individens behov tillgodoses utifrån den generella välfärdspolitiken, i likhet med alla andra invånare i landet.

Flyktingmottagande och nyanländas introduktion finansieras av staten.

 Informationstelefon
Kommunen har en informationstelefon avsedd för de privatpersoner som erbjuder eget boende för ensamkommande ungdomar. Via denna telefon ska man kunna få information och stöd i vart man kan vända sig i frågor gällande vård, ekonomi, skolgång, asylprocess och annat som dyker upp i ungdomarnas vardag.
Telefontider:Måndagar kl 09-10.30Tisdagar kl 13-14.30Välkomna att ringa på tfn: 0768-75 01 06
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons