Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2018-05-14

Information om flyktingmottagande i Vårgårda

Information om flyktingmottagande

Hur fungerar det när en person söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd.

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Under tiden som ansökan om asyl utreds ansvarar Migrationsverket för flyktingens uppehälle.

När en person har fått uppehållstillstånd i Sverige ska personen vända sig till Arbetsförmedlingen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Kommunerna ansvarar för samhällsorientering, svenskundervisning (svenska för invandrare, sfi) och annan kommunal service. Kommunen har ett särskilt ansvar för de flyktingbarn som kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid.

Samhällsorienteringen innebär att du får muntlig och skriftlig information om Vårgårda och hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons