Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-09-30

Personligt ombud i Vårgårda

För vem finns personligt ombud?

Personligt ombud är ett stöd för dig som är över 18 år och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. I din vardag har du svårigheter och ett sammansatt behov av vård, stöd och service. Personligt ombud vill hjälpa dig att återta makten över ditt liv, ett stöd och en trygghet som underlättar i din vardag att leva det liv som du önskar.

Vad gör ett personligt ombud?

 • Tillsammans med dig hitta och formulera dina behov av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning.
 • Tillsammans med dig se till att dina insatser planeras, samordnas och genomförs.
 • Stötta dig i kontakten med olika myndigheter.
 • Se till att du får stöd och service utifrån ditt eget önskemål, behov och lagliga rättigheter.
 • Arbeta för att du ska få tillgång till rehabilitering,
  sysselsättning och arbete.

Hur fungerar personligt ombud?

 • Personligt ombud arbetar på uppdrag från dig och utgår ifrån det du vill uppnå.
 • Personligt ombud beslutar inte om någon insats eller behandling och för inga journaler.
 • Anteckningar är öppna enbart för dig och förstörs när uppdraget är slut.
 • Personligt ombud kostar inget och finns till för dig tills uppdraget är slut.
 • Personligt ombud har tystnadsplikt och är fristående från myndigheter.

Var finns ditt personliga ombud?
I en lokal på Stockholmsvägen 13, egen ingång på sidan, nedför en trappa. Eller om du är i behov av hiss finns det en huvudingång.


Välkommen att höra av dig till genom att ringa, skriva eller genom någon person som du har förtroende för.

Personligt Ombud i Vårgårda Kommun se kontakta oss
Annika Thordson telefonnummer 0721-61 29 14
annika.thordson@vargarda.se

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons