PDF
Senast publicerad: 2017-03-13

Samhällsplanering och trafik

  • Planering

    Här hittar du översiktsplaner, detaljplaner och strategiska dokument som har med samhällsplanering att göra.

  • Detaljplanering

    Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (PBL). I detaljplaneprocessen prövas ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och bebyggelsens utformning regleras. Planeringsarbetet ska vara demokratiskt och bedrivas med stor öppenhet så att alla kan ta del av vad som händer.

Nyheter

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons