Viktigt meddelande

Läcka lagad! Nu har personalen tätat läckan på Djupedalsgatan och börjat återfylla schaktet. Återfyllning kommer ta ca en dag, innan vi kan släppa fram trafik.

PDF
Senast publicerad: 2015-02-26

Driftbidrag för väg- och belysningsföreningar

Vägbidrag

Vägbidrag kan sökas till enskilda vägar som tillgodoser ett kommunikationsbehov för fast boende, näringsliv eller för det rörliga friluftslivet. Bidrag lämnas också för vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse.

Om vägen går inom detaljplanelagt område lämnas inget bidrag. 

Bidrag för anläggande av enskild väg utgår ej.

Den förening eller vägägare som erhåller bidrag är skyldig att meddela kommunen ändrade kontakt och betalningsuppgifter när detta sker.

Belysningsbidrag

Ansökan om drift- och underhållsbidrag för belysning ska göras varje år. Bidraget betalas ut per belysningspunkt och endast till fast boende.

Bidrag till nybyggnation av belysningsanläggning lämnas ej.

Anläggningsförättningar vägar

Om tvister uppstår eller om man behöver hjälp att reda ut hur stor del av kostnaden för underhåll av till exempel en väg ska fördelas kontaktas Lantmäteriet. Lantmäteriet kan då genomföra en anläggningförättning. Detta kan också göras på belysningsanläggningar eller vatten- och avloppsanläggningar. Länk till Lantmäteriet finns i menyn till höger under externa länkar.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons