Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-02-26

Klotter och skadegörelse

Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera. Brottsrubriceringen för sådana gärningar kan vara åverkan eller skadegörelse.

För att kunna åtgärda klotter och skadegörelse ber vi om din hjälp. Anmäl till kommunen om du uppmärksammar detta. Vi tar ansvar för kommunägda fastigheter och ytor. I den mån det skulle komma in en anmälan på egendom som ej är kommunens kontaktar vi dessa (Vattenfall, Vägverket, Västtrafik med flera). Det kan till exempel vara elskåp, busskurer, återvinningscontainrar med mera.

OBS! Detta är inte en polisanmälan!

Klotter och skadegörelse är ett brott. Blir du vittne till att detta pågår, ring Polisen 112.

Anmäl klotter och skadegörelse

Fyll i nedanstående fält och skicka till oss
Anmälan avser *
Multiple selection

Vill du bli kontaktad *


Dina kontaktuppgifter (frivillga
User information
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons