PDF
Senast publicerad: 2017-12-14

Ny Fördjupad översiktsplan - småstaden Vårgårda

Vårgårda växer och det behöver vi planera för. Därför tar vi nu fram en ny fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort. På denna sida kan du läsa om vad som ska göras och varför du ska berätta för oss vad du tycker är viktigt i utvecklingen av Vårgårda tätort till en småstad.

Därför en fördjupad översiktsplan

Hösten 2016 gjordes bedömningen att den fördjupade översiktsplanen för Vårgårda tätort från 1998 och de delar av Översiktsplan 2006 som behandlar tätorten behöver revideras. Gällande översiktsplan med tillägg och fördjupning finns att läsa här.

Vägledande för samhällsplaneringen är Vårgårda kommuns vision, Den goda kommunen med 13.000 invånare 2027. Arbetet med en fördjupad översiktsplan är ett viktigt verktyg för att nå målen och intentionerna i visionen och dess fyra fokusområden; Hållbar miljö, Attraktivt boende, Utvecklande skola och Konkurrenskraftigt näringsliv. Klicka häröppnas i nytt fönster för att läsa mer om visionens innehåll.

En fördjupad översiktsplan för småstaden Vårgårda syftar till, att på ett mer detaljerat sätt än i Översiktsplan 2006, avväga de olika intressen som finns i och kring Vårgårda tätort. Syftet med en sådan avvägning är att ge stöd i planering för en långsiktigt hållbar utveckling där tätortens befintliga och potentiella kvalitéer tas tillvara och utvecklas.

Processen - hur långt har vi kommit?

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett program där inriktningen för den fördjupade översiktsplanen ska anges. Det innebär bland annat att definera nyckelfrågor som anses särskilt viktiga och centrala för fortsatt och framtida utveckling av Vårgårda tätort till en småstad. En stor del i detta skede är en bred dialog, öppen för alla som bor, verkar och vistas i Vårgårda tätort. 

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för småstaden Vårgårda påbörjades i janurari 2017 efter beslut från kommunstyrelsen och projektet beräknas vara klart mitten av 2019. Det är alltså en lång process där vi idag befinner oss i ett tidigt skede.

Därför dialog

2017 är ett viktigt år då planeringsarbetet befinner sig i ett tidigt skede där inriktningen för planens innehåll ska definieras.

De val som görs i den fördjupade översiktsplanen påverkar dig som bor, verkar och vistas i Vårgårda. Valen påverkar livsmiljöer och har en inverkan på var bebyggelse med bostäder, skolor, verksamheter, handel och så vidare byggs. Men också var gator, parker och torg utvecklas och var mark ska säkerställas att fortsatt vara natur, jord- och skogsbruk.

Den övergripande frågan till dig är: Vad är viktigt i utvecklingen av småstaden Vårgårda?

Olika sätt att tala om vad du tycker är viktigt i framtidens Vårgårda tätort

Fyll i vår enkät

Att svara på enkäten är ett snabbt och enkelt sätt för dig att låta oss veta vad du tycker är viktigt i utvecklingen av småstaden Vårgårda.

- Klicka här för att komma till enkäten!

Besök oss på Framtidsdagen och Vårmarknaden

Under följande evenemang kommer vi att finnas på plats. Då vill vi att du besöker oss för att berätta vad du tycker är viktigt.

Boka ett dialogmöte

Är ni en grupp personer, exempelvis en förening, som vill få möjlighet att prata om det som är viktigt för just er kan ni boka ett dialogmöte. Då kommer vi till er för att prata om översiktsplanen och tar med oss era tankar och idéer om vad som är viktigt i utvecklingen av småstaden Vårgårda.

Nedan kan du göra en intressenmälan för ett dialogmöte.  

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons