PDF
Senast publicerad: 2017-04-13

Planprogram Fagrabo

Fagrabo är en viktig del av Vårgårdas framtid. Här finns värden i form av friluftsliv, rekreation, jordbruk, skogsbruk, värdefulla natur- och kulturmiljöer och besöksnäring. Området används bland annat av en rad föreningar, skolan, allmänheten och aktiva jord- och skogsbruksföretag.

På samma gång är Fagrabo i stort också den enda långsiktiga utbyggnadsriktningen för Vårgårda tätort. Med prognoser och mål om fler invånare är Fagrabo, förutom kompletteringar och förtätning i befintlig bebyggelsestruktur, ett viktigt utvecklingsområde för bostäder, något som anges i Vårgårdas vision Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027.

Studera Fagrabos möjligheter och utvecklingspotential

Syftet med planprogram för Fagrabo är att studera områdets möjligheter för utveckling av befintliga och potentiella värden samt kvalitéer, utbyggnad av småskalig bostadsbebyggelse och en långsiktig trafikinfrastruktur, samt skydda delar av området.

Programmet ska ange riktlinjer för framtagande av nya detaljplaner i området, och tjäna som planeringsunderlag till arbetet med fördjupad översiktsplan för Vårgårda tätort.

Detta är planområdet

Planområdet sträcker sig från Tånga hed i söder till Herrljungavägen (väg 181) i norr, och från Högstorpsvägen i öster till Stockholmsvägen, befintlig villabebyggelse och centrala skolområdet i väster.

Klicka här för att se karta med planområdet.PDF

Processen - hur långt har vi kommit?

I november 2016 startades arbetet med ett tidigt och inledande samtal, med verksamma och markägare inom planområdet, i en första dialogomgång om Fagrabo och dess framtida utveckling.

Just nu pågår arbetet med att förbereda material till dialogomgång 2. 

Process för framtagande av planprogram för Fagrabo

Tidiga dialoger - tre dialogomgångar

En mycket viktig del i utvecklingsarbetet med Fagrabo är dialogen. Genom tidiga dialoger är syftet med ett planprogram för Fagrabo att kommunens beslutsunderlag skede skall breddas, bland annat med berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Illustrationen nedan visar upplägget för det tidiga dialogskedet. Samtalet är uppdelat i tre dialogomgångar där succesivt fördjupa sig i vad som är viktiga aspekter av utvecklingsarbetet. I den tredje dialogomgången bjuder vi också in allmänheten till en träff, som ett sista steg innan samrådsskedet inleds.

Tre dialogomgångar för det tidiga samtalet om utveckling av Fagrabo
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons