PDF
Senast publicerad: 2018-04-20

Samråd - planprogram Vårgårda centrum

Ett förslag till planprogram för Vårgårda centrum är nu ute på samråd under perioden 20 april - 20 juni 2018. Här tar du del av planförslagetPDF och information om hur du kan tycka till om förslaget!

Planområdet

För att förtydliga och avgränsa planprogrammet har Vårgårda kommun valt att definiera gräns för utrenindgområdet. I inventeringen studeras Vårgårda överripande i sin helhet. Analys och förslag görs inom programområdet. Området avgränsas och innefattar:

 • i söder av Kempegatan,
 • i norr av Marknadsplatsen och Kvarteret Sparven,
 • i väster av Kullingsleden och fastigheteran som kantar Kungsgatan och Drottninggatan i väster,
 • i öster av Industrigatan, Allégatan söder om Föreningsgatan och fastigheterna som kantar Centrumgatan i öster.

Inom planprogramsområdet finns fämst centrumfunktioner så som tåg- och busstation, handel och kommunal service, men också en hel del bostäder.

Bakgrund

ABAKO Arkitektkontor AB fick hösten 2013 i uppdrag av Vårgårda kommun att utarbeta en övergripande strategi för utveckling av Vårgårdas centrala delar och resecentrum. Uppgiften bestod huvudsakligen i att utveckla resecentrum i samband med att ytterligare ett järnvägsspår ska byggas förbi stationen, att skapa ett sammanhängande centrum där gator och funktioner stärker varandra och att ge Vårgårda en tydlig och välkomnande fasad mot järnvägen. Arbetet bedrevs under flera års tid i dialog med medborgare, fastighetsägare samt privata och kommunala aktörer. Arbetet ledde fram till detta planprogram. Klicka här för att läsa sammanställning av den Workshop som hölls i oktober 2014.PDF

Under tiden har andra processer löpt parallellt inom kommunen, bland annat arbetet med en vision för kommunen och program för fördjupad översiktsplan för Vårgårda.

Syftet och målsättning

Syftet med planprogrammet är att sammanställa en samlad bild av målsättningarna för centrala Vårgårda som kan fungera som underlag för kommande arbete med enskilda detaljplaner.

Programmet utgör en konkretisering av kommunens övergripande vision och ska fungera som en sektors- och projektövergripande framtidsbild och strategi för stadsbyggnadsfrågor i Vårgårda centrum.

En grundläggande målsättning för planprogrammet är att skapa ett attraktivt och levnade centrum för boende, besökare och verksamma i kommunen.

Utställningsplatser

Planförslaget finner du att ladda hem nedan. Planförslaget finns också utställt på följande platser:

 • Vårgårda kommuns tillfälliga reception på Kungsgatan 50
 • Biblioteket
 • Willys
 • ICA Matmagasinet 
 • Lindelöfs i Vårgårda
 • Vårgårdamässan 20 och 21 april

Skede i processen - Tyck till!

Samhällsbyggnad/bygg och miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra samråd för Planprogram Vårgårda centrum. Samrådet pågår den 20 april - den 20 juni 2018.

Senast den 20 juni ska eventuella synpunkter skriftligen vara inkomna via mejl eller post:

 • kommunen@vargarda.se
 • Vårgårda kommun
  Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten
  447 80 Vårgårda

Vid frågor om Planprogrammet är du välkommen att höra av dig via kommunens växel: 0322- 600 600.

Ladda hem

Samråd
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samråd - Planprogram Vårgårda centrum.pdföppnas i nytt fönster 21.3 MB 2018-04-18 17.01
Samråd - Planprogram Vårgårda centrum_Högupplöst.pdföppnas i nytt fönster 74.4 MB 2018-04-19 17.32
Samråd - Rapport 6117-C Vårgårda centrumutveckling Trafikbullerutredning.pdföppnas i nytt fönster 139.4 kB 2018-04-27 10.56
Samråd - Rapport 6117-C Bullerkartor_1.pdföppnas i nytt fönster 5.9 MB 2018-04-27 10.55
Vy över Centrumgatan sett från stationsområdet. Illustration av Abako arkitektkontor AB

Vy över Centrumgatan sett från stationsområdet. Illustration av Abako arkitektkontor AB

Vy över stationsområdet sett från Vårgårda kommunhus. Illustration: Abako Arkitektkontor AB

Vy över stationsområdet sett från Vårgårda kommunhus. Illustration: Abako Arkitektkontor AB

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons