Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-05-20

Samråd, tillfälle för yttrande

Detaljplaneprocessen Startskede, klicka för att läsa mer Program, klicka för att läsa mer Granskning, klicka för att läsa mer Antagande, klicka för att läsa mer Laga kraft, klicka för att läsa mer

Inför samrådet har kommunen tagit fram ett första planförslag. Ifall det föregåtts av ett planprogram ligger detta till grund för planförslaget och ska också redovisas. Planförslaget redovisar mer i detalj hur marken ska användas, storlek och placering av eventuella byggnader, med mera.

Planförslaget skickas till samrådskretsen och/eller redovisas på ett samrådsmöte. I samrådskretsen ingår länsstyrelsen samt fastighetsägare, myndigheter och organisationer som berörs av förslaget. Det offentliggörs också på kommunens hemsida samt på kommunhuset och biblioteket.

Syftet är att samla in synpunkter och information för det fortsatta planarbetet. Samrådskretsen och övrig allmänhet kan skicka sina synpunkter till kommunen, vilket ska ske skriftligen.

Vid utökat planförfarande gäller att:

  • Planförslaget ska kungöras vid samrådet. Det sker på kommunens anslagstavla på kommunhuset samt i AlingsåsKuriren
  • Samrådstiden är minst tre veckor
  • Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons