Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-05-20

Startskede

Detaljplaneprocessen Program, klicka för att läsa mer Samråd, klicka för att läsa mer Granskning, klicka för att läsa mer Antagande, klicka för att läsa mer Laga kraft, klicka för att läsa mer

En planprocess kan initieras av kommunen, eller genom ett positivt planbesked. I startskedet avgörs utifrån planarbetets förutsättningar vilken typ av processförfarande som ska användas. Man bedömer också om ett planprogram ska tas fram.

Planbesked

Enskilda personer eller företag som avser genomföra en åtgärd som kräver detaljplaneändring/ny detaljplan, kan begära planbesked. Syftet är att få klara besked om kommunen kommer detaljplanera ett visst område för ett visst ändamål och i så fall när detaljplanen kan väntas bli antagen. Kontakta Bygg- och miljöenheten för mer information.

Start-PM

Vid positivt planbesked eller efter ett kommunalt initiativ fattar kommunstyrelsen beslut om att en detaljplan ska tas fram. Det datum som beslutet är fattat gäller som startdatum för planarbetet. Lagstiftningen som då gäller ska användas både under planarbetet och vid tolkning av den färdiga planen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons