Viktigt meddelande

Läcka lagad! Nu har personalen tätat läckan på Djupedalsgatan och börjat återfylla schaktet. Återfyllning kommer ta ca en dag, innan vi kan släppa fram trafik.

PDF
Senast publicerad: 2018-08-06

Detaljplan för Hjultorps kulle

Planområdet

Det aktuella området har en areal på ca 7,8 hektar och ligger i sydvästra delen av Vårgårda tätort. Det begränsas av Rv42 i söder, Åleden i väster, Hjultorpsgatan i norr, och Östergårdsgatan i öster. Området utgörs av ett mindre, skogsbevuxet berg, åkermark samt verksamhetsområde. Marken är huvudsakligen kommunägd. Området är tidigare planlagt för industri, småindustri och park, mellan 1980 - 82.

Bakgrund

Vårgårda växer och fler bostäder behövs. Inte minst är efterfrågan på småhus stor. Kommunens strategi för att möjliggöra fler bostäder är i första hand att komplettera befintliga områden. På så vis kan man utnyttja befintlig infrastruktur och hålla nere avstånden inom tätorten, vilket främjar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kommunen bedömer att det aktuella området lämpar sig väl att komplettera med villor och andra mindre hustyper som parhus eller kedjehus.

Syfte

  • Möjliggöra nya bostäder i småhus i Vårgårda tätort där färdigbyggd infrastruktur samt kommersiell och offentlig service finns.
  • Reglera del av det befintliga verksamhetsområdet för att undvika störningar för befintliga och framtida bostäder i området.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra granskning för detaljplanen, vilket pågår 25 juli – 27 augusti 2018. Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast den 27 augusti 2018. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Detaljplaneprocessen Startskede, klicka för att läsa mer

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons