PDF
Senast publicerad: 2019-02-22

Detaljplan för Johannedal

Planområdet

Området är beläget centralt i Vårgårda tätort och begränsas norrut av Västra stambanan, söderut av Kempegatan, västerut av Rosendalsgatan och österut  av Industrigatan. Det utgörs huvudsakligen av grönytor med enstaka större träd på. I den sydöstligaste delen ligger f.d. Johannedalskolan som är en äldre byggnad i två plan.  Arean är ca 1,4 ha.

Bakgrund

Vårgårda Tryckeri Holding AB (VTH) har lämnat in ansökan om planändring avseende fastigheten Skövde 19:1. Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförande av nya byggnader för verksamheter, kontor
och bostäder. VTH avser ta delar av lokalerna i anspråk för sin egen verksamhet. I samband med planläggningen avser Vårgårda kommun säkerställa ett offentligt stråk mellan stationsområdet och Kyllingsån, samt möjliggöra en utbyggnad av pendel-parkeringen söder om Västra stambanan.

Syfte

  • Möjliggöra utbyggnad av nya bostäder centralt i Vårgårda tätort i anslutning till befintlig infrastruktur och närhet till offentlig och kommersiell service.
  • Möjliggöra utbyggnad av verksamhetslokaler centralt i Vårgårda tätort.
  • Säkerställa ett offentligt stråk mellan stationsområdet och Kyllingsån.

Skede i processen

Planen godkändes i Kommunstyrelsen 2018-12-19, och antogs av Kommunfullmäktige 2019-01-16. Planen är nu överklagad och har översänts till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Eventuella frågor om överklagandet ställs till Mark- och miljödomstolen.

Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons