PDF
Senast publicerad: 2018-05-14

Detaljplan för Johannedal

Planområdet

Området är beläget centralt i Vårgårda tätort och begränsas norrut av Västra stambanan, söderut av Kempegatan, västerut av Rosendalsgatan och österut  av Industrigatan. Det utgörs huvudsakligen av grönytor med enstaka större träd på. I den sydöstligaste delen ligger f.d. Johannedalskolan som är en äldre byggnad i två plan.  Arean är ca 1,4 ha.

Bakgrund

Vårgårda Tryckeri Holding AB (VTH) har lämnat in ansökan om planändring avseende fastigheten Skövde 19:1. Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförande av nya byggnader för verksamheter, kontor
och bostäder. VTH avser ta delar av lokalerna i anspråk för sin egen verksamhet. I samband med planläggningen avser Vårgårda kommun säkerställa ett offentligt stråk mellan stationsområdet och Kyllingsån, samt möjliggöra en utbyggnad av pendel-parkeringen söder om Västra stambanan.

Syfte

  • Möjliggöra utbyggnad av nya bostäder centralt i Vårgårda tätort i anslutning till befintlig infrastruktur och närhet till offentlig och kommersiell service.
  • Möjliggöra utbyggnad av verksamhetslokaler centralt i Vårgårda tätort.
  • Säkerställa ett offentligt stråk mellan stationsområdet och Kyllingsån.

Skede i processen

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljö har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra granskning för detaljplanen, vilket pågår 16 maj – 13 juni 2018. Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast den 13 juni 2018. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Detaljplaneprocess Klicka här för att läsa mer om startskede

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons