PDF
Senast publicerad: 2017-02-09

Detaljplan för kvarteret Björkängen

Planområdet

Planområdet ligger i nordvästra delen av Vårgårda tätort, söder om Fasanvägen. Det utgörs huvudsakligen av ett grönområde med en bollplan och en skogsdunge.

Detaljplanens syfte

  • Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med upp till 2,5 våningar och ca 24-30 lägenheter.

Skede i processen

Detaljplanen för kvarteret Björkängen är överklagad till Mark- och miljödomstolen. Eventuella frågor om överklagandena ställs till Mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2017-01-11.

Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd samt två stycken granskningstillfällen (granskning och granskning 2), innan planen den 14:e december 2016 godkändes av Kommunstyrelsen för antagande i Kommunfullmäktige den 11:e januari 2017.

Efter det första granskningstillfället hölls ett samrådsmöte, bl.a. för att samla in fler synpunkter och utifrån dessa precisera en inriktning för fortsatt planarbete. Mötet uppföljdes med en avstämning med Kommunstyrelsen, som beslutade att en ny granskning (granskning 2) skulle genomföras med ett mindre flexibelt planförslag. Det nya förslaget reviderades för att endast möjliggöra lägre bebyggelse, huvudsakligen utanför befintlig björkdunge.

Detaljplaneprocessen Antagande, klicka för att läsa mer

Ladda hem

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons