Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-06-08

Möjlighet till förtätning efter fastställda detaljplaner

Kommunfullmäktige antog i maj detaljplaner för Kv Sidensvansen m.fl., Ändring av Kv Kajan och Del av Hoberg 1:96 m.fl. Planerna är nu fastställda efter att de vunnit laga kraft.

Detaljplanerna ger möjlighet till att komplettera Vårgårda tätort med ytterligare bostäder i redan befintliga strukturer, med närhet till bland annat kollektiva kommunikationer, kommersiell och offentlig service.

Det finns ett stort behov av nya bostäder, både i Vårgårda kommun och i länet som stort. För att skapa möjligheter för fler att skaffa sig ett boende krävs en aktiv planering som förbereder plats att bygga på. Detta i linje med Vårgårdas vision Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027.

För att läsa mer om det tre detaljplanerna, klicka här för att komma till gällande detaljplaner.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons