Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-10-06

Två detaljplaner på samråd i oktober

Till och med den 1 november ställer Vårgårda kommun ut två stycken detaljplaner i Vårgårda tätort för samråd, Fagrabo 1:17 m.fl. i norr och Hjultorps kulle i söder.

Vårgårda kommun planerar för fler bostäder och plats för mer samhällsservice i Vårgårda tätort. Kommunstyrelsen har givit kommunförvaltnignen i uppdrag att genomföra samråd för detaljplanerna Fagrabo 1:17 m.fl. och Hjultorps kulle. Samrådstiden för de båda detaljplanerana är 9 oktober till 1 november.

Bostäder, förskola och äldreboende på Fagrabo 1:17 m.fl.

Vårgårda kommun planerar för nya bostäder på verksamhetsområdet där Vårgårda Maskinservice ligger idag. Norr om de planerade bostäderna, längs Fagrabovägen (gamla Herrljungavägen), planeras det för att möjliggöra en kombination av förskoleverksamhet och äldreboende.

Ta del av samrådshandlingen för detaljplan Fagrabo 1:17 m.fl. här.

Bostäder på Hjultorps kulle

Vårgårda kommun planerar för nya bostäder i Hjultorp, i första hand småhus. Planområdet ligger i södra delen av tätorten, mellan Rv42, secondhandbutiken Hjulet och Åleden.

Ta del av samrådshandlingen för detaljplan Hjultorps kulle här.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons