Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

PDF
Senast publicerad: 2018-03-07

Detaljplan för kv. Björkängen har vunnit laga kraft

Detaljplanen för kv. Björkängen har varit överklagad men har vunnit laga kraft 2018-01-29.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-11 § 11 att anta detaljplan för kv. Björkängen. Överklagande inkom från berörda sakägare, men avvisades av Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades av berörda sakägare till Mark- och miljööverdomstolen, som inte gav prövningstillstånd. Därmed vann Kommunfullmäktiges beslut att anta rubricerad detaljplan laga kraft 2018-01-29. Ta del av planhandlingarna genom att klicka här.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons