Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-03-18

Mängsholms ekhagar

Ekhagarna vid Mängsholm är bland de största och vackraste i länet. Det är framför allt i de centrala delarna som hagen är välhävdad. Det finns många grova ekar, och flera av de riktigt stora är avsatta som naturminne. Ned mot Säveån, som rinner genom området, finns vackra bårder av klibbal och knäckepil. Det finns rikligt med stora stenblock i ån och på några platser vidgar sig ån till små dammar.

Vegetationen är artrik. Både växt- och djurlivet präglas av arter som är bundna till framför allt hagmarksmiljö. Några intressanta växter är brudbröd, backsippa, kattfot och getväppling. Påfallande är den rika förekomsten av nattvioler vissa år. Vanliga fågelarter är t.ex. hämpling och grönfink. Mer ovanliga är bivråk, skogsduva och mindre hackspett.

Fakta

Bildat: 1983

Areal: ca 38 hektar

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Detta gäller för allmänheten:

Alla är välkomna att besöka Mängsholms ekhagar men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • medföra okopplad hund.

Förbuden 1-4 gäller ej i fråga om enskilda vägen genom området.Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons