Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-07-10

Program

Det här första steget i att ta fram en översiktsplan är inte obligatoriskt enligt lag men ofta förekommande. Detta eftersom man öppnar upp för allmänna aktörer att lämna synpunkter i ett tidigt planskede.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett förarbete där man tar fram ett bredare underlag för att kunna göra bra utredningar till olika former av planer. Planprocessen kan därför börja med ett planprogram. Det finns inte något krav på att kommunen ska ta fram ett planprogram, utan det är kommunen själv som avgör om det behövs. I programmet definieras nyckelfrågor, utgångspunkter, strategier, planens huvuddrag, planeringsförutsättningar, riksintressen och konsekvenser. Programmet föregås av första delen i en utökad och bred dialog och löpande samråd.

Därför behöver vi ett planprogram

Vid större förändringar och där många aktörer är inblandade kan man behöva göra en bredare utredning av området som översiktsplanen berör. Planprocessen kan därför börja med ett förslag till planprogram. Det här ger dig som medborgare, näringslivsaktör eller dylikt chans att tidigare komma in i processen och ge dina synpunkter.

Efter vi har samlat in och sammanställt vårt material upprättar vi ett planförslag. Det är detta förslag som man sedan presenterar i samråd.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons