Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-04-05

Tematiskt tillägg till ÖP -06 – Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-19

Syfte och målsättning

Syftet med LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) är att peka ut och utreda sjöar lämpliga för strandnära bebyggelse och friluftsverksamhet. Förhoppningen är att LIS-planen skall bidra till uppfyllandet av kommunens antagna vision. Genom att peka ut lämpliga sjöar kommer ny bebyggelse planläggas, istället för att enskilda strandskyddsdispenser ges vilket innebär en större spridning av bebyggelsen. Genom planläggning av attraktiva strandnära områden kan den negativa påverkan på kultur-, natur- och fritidsvärden minskas.

Målsättningen med LIS-planen är också att möjliggöra en utveckling av landsbygden som kan ge Vårgårda kommun ny attraktionskraft. Därigenom skapas på sikt utrymme för fler arbetsplatser och bättre, alternativt bibehållen service.

Utpekade områden

Här kan du läsa LIS-planen i sin helhetPDF

Planens funktion

LIS-planen ska användas som underlag och vägledning för kommunens tjänstepersoner vid prövning av dispenser inom strandskyddade områden.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons