Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-02-19

Vindbruk – Tematiskt tillägg till översiktsplan 2006 för Vårgårda kommun

​Antagen av Kommunfullmäktige 2014-10-01

Vårgårda kommun är positivt inställda till vindkraftsetableringar. I en tid då framtidsfrågorna handlar om att skapa en hållbar utveckling är det självklart att energifrågan hamnat i centrum också i Vårgårda. Vindkraften ses som ett miljövänligt sätt att utvinna förnybar energi. Vindkraften är en ren energikälla, den kräver inga bränsletransporter, ger inga koldioxidutsläpp i elproduktionen och alstrar inget miljöfarligt avfall.

Syftet med planen

Syftet med vindbruksplanen är att få fram underlag för en strukturerad möjlig utbyggnad av vindkraft i Vårgårda samt bidra till en effektiv och konsekvent hantering av prövningsprocessen. Vindbruksplanen redovisar kommunens ställningstagande när det gäller vilka områden som anses vara lämpliga för etablering av vindkraft samt ger generella riktlinjer för utformning och prövning vid en utbyggnad.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons