Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-03-19

Riksintressen

Ett riksintresse skyddar ett mark- och /eller vattenområden som har så höga värden att de är av nationell betydelse enligt miljöbalkens tredje kapitel

Det finns olika slags riksintressen. Vårgårda kommun berörs av kultur- och naturområden samt kommunikationanläggningar. Gemensamt för alla riksintressen är att de inte får skadas påtagligt genom exempelvis stadsförnyelse eller infrastrukturprojekt. Om olika riksintressen står mot varandra måste man göra en avvägning. Länsstyrelsen bevakar länets riksintressen även om kommunen har ansvar att se till att de inte utsätts för påtaglig skada.

I Vårgårda kommun finns riksintressen för natur- och kulturmiljövård samt för kommunikation (Västra stambanan, E20 och Riksväg 42).

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons