Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-08-21

Parkeringsnorm för Vårgårda kommun

Vårgårda kommun har under de senaste åren haft en ökande befolkningstillväxt. Kommunen är även en attraktiv plats för verksamhetsutövare som allt fler väljer att placera sig här. En parkeringsnorm har ej tidigare funnits för kommunen utan man har behövt utgå från plats till plats vid bestämning av antalet parkeringsplatser vid nyetablering. Med den tillväxt som har varit och fortsätter att öka så behövs en norm att följa för att underlätta för fortsatt expansion i hela kommunen. Vårgårda står inför framtida förändringar där tätorten förtätas och marken används på ett effektivare sätt.

Parkeringsnorm för Vårgård kommun antogs av kommunfullmäktige 2010-10-22 och skall utgöra vägledning vid:

  • detaljplanering
  • bygglovsgivning
  • planering av parkeringsplatser i takt med bebyggelseutvecklingen i tätortens centrala delar
  • att bidra till en effektiv markanvändning
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons