Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

PDF
Senast publicerad: 2018-09-27

Förskola och barnomsorg

Vårgårda kommun erbjuder förskola för barn mellan 1-5 år i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier. Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds förskola 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Förskoleverksamheten lägger grunden för det livslånga lärandet. En god omvårdnad är en förutsättning för utveckling och inlärning samtidigt som omvårdnaden i sig har ett pedagogiskt innehåll. Leken och barnens egna aktiviteter har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. I samarbete med hemmet arbetar vi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt.

I Vårgårda kommun finns åtta (8) förskolor i kommunal regi och tre (3) i fristående regi. 

Allmän förskola

Alla barn, som inte redan har en plats i förskolan, erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3. Den allmänna förskolan kostar ingenting och omfattar 15 timmar i veckan och följer skolans läsårsindelning.

Verksamheten i allmän förskola grundar sig, precis som i förskolan i övrigt, på förskolans läroplan. Ansökan till förskola gör du antingen direkt i vår e-tjänst, eller genom att fylla i en blankett.

Pedagogisk omsorg

Om du vill att ditt barn ska få vara i en mindre barngrupp kan du välja familjedaghem (dagmamma) som tar emot barn mellan 1 och 6 år. Detta gäller till och med juli månad det året ditt barn börjar i förskoleklass, därefter är det fritids som erbjuds.

I Vårgårda finns 2 dagbarnvårdare eller familjedaghem i Lena område. Dagbarnvårdarna samarbetar i nätverk så att barnen får träffa andra barn i samma ålder och i större grupp. Dagbarnvårdaren tar emot ditt barn i sitt eget hem.

Den här typen av barnomsorg heter pedagogisk omsorg.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons