Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-06-16

Barnomsorg på obekväm tid


Barnomsorg erbjuds under kvällar och helger utom storhelgerna påsk (fre-mån), midsommar (fre-sön), jul och nyår. Under sommarveckorna erbjuds inte barnomsorg på obekväm tid.

Rätt till barnomsorg på obekväm tid gäller endast för arbete. Det ska dessutom vara ett regelbundet och kontinuerligt behov som uppgår till minst två tillfällen per månad. Avgift beräknas enligt reglerna för maxtaxa.  

Plats på obekväm tid innebär att barn 1-5 år omplaceras till den enhet där omsorg på obekvämt tid bedrivs.

För barn 6-12 år som är placerade på fritids ansvarar vårdnadshavaren för transport mellan enhet som bedriver omsorg på obekväm tid och ordinarie plats på fritids. 

Ansökan om plats görs genom att fylla i och skicka in en blankett som finns på Vårgårda kommuns hemsida.

Här kan du ansöka om Barnomsorg på obekväm tidlänk till annan webbplats


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons