Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

Asklanda förskola

PDF
Senast publicerad: 2018-05-29

Så arbetar vi

Asklanda förskola består av barn i åldrarna 1-5 år. Nyfikenhet och kreativitet är bästa vägen till nya kunskaper hos barnen. Vi låter barnens nyfikenhet vara med och styra verksamheten. Vi delar med oss av vår kunskap och våra idéer till barnen och har roligt tillsammans.

Trygghet och trivsel

Det viktigaste för oss är att barn och föräldrar trivs och känner sig trygga med vår verksamhet. Vi som personal lägger stor vikt vid gruppens sociala samspel och den fria lekens betydelse för barnets utveckling.

Vi gör allt för att både barn och föräldrar ska få en trygg inskolning på förskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Alla barn ska känna sig trygga, sedda och trivas. Förskolan ska främja förståelse för alla människor och förmåga till inlevelse och ska vara en plats där alla känner sig respekterade. All personal ska medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen. Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Likabehandlingsplanen är ett levande verktyg som årligen följs upp.

Vi på förskolan arbetar för att alla barn ska känna allas lika värde. 

Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons