Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2014-10-14

Om oss

Förskolan har ett eget kök där all vår mat tillagas. Våra fyra avdelningar är åldersblandade, vi tar emot barn som är 1-5 år. Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna, inte minst vid sångsamlingar och firande av olika traditioner.

De barn som går sista året hos oss får vara med i "Tusenfotingen". Där får de chans att lära känna varandra inför skolstarten. De får även vara med i olika aktiviteter tillsammans, t.ex. gymnastik, bad och utflykter.

Styrkan och tryggheten i vår verksamhet är att vi har barnen i åldersblandade grupper. De lär av och tar ansvar för varandra och utvecklar då sin omtanke och empati vilket skapar trygga barn. När de lämnar förskolan för att gå vidare ut i livet vill vi att de känner: jag vet, jag vill, jag kan!

Vi har en bra närmiljö med bra gångvägar till bibliotek, skog, badhus, lekplatser och gymnastikhall med mera. Vi tar god tid på oss vid måltider och i andra rutinsituationer och låter barnen försöka själva.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons