Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-03-25

Om oss

Kesbergs förskola Äventyrsförskolan i Vårgårda

Kesbergs förskola, Äventyrsförskolan i Vårgårda är en 1-5 årsförskola med tre avdelningar, där vi har valt att dela upp barnen efter ålder. Denna uppdelning tycker vi gynnar barnens utveckling eftersom vi lättare kan anpassa verksamheten och material utifrån barnens olika utvecklingsnivåer.

Gläntan

På Gläntan går förskolans yngsta barn. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med oss i gruppen, därför anser vi att inskolningen är viktig och vill skapa ett gott samarbete med alla föräldrar. Vi finns nära barnen på golvet i deras lek och är ett stöd i deras samspel.
Vi arbetar med miniäventyr som kopplas till t ex en sång eller ett tema. I det dagliga arbetet finns utrymme för lek som stimulerar barnens språk, motorik och sociala utveckling.

Tuvan

På Tuvan går förskolans mellanstora barn. Vi arbetar för att barnen ska ha roligt och trivas med sig själva och med varandra. Vi använder oss av sagoäventyr. Vi har kontakt med ugglan Fideliora från sagolandet Silvamund. Där bor det många sagofigurer som vi möter i olika sagoäventyr. Detta inspirerar barnen till att ta till sig kunskap kring de olika ämnen vi jobbar med.

Vi vill ha en trygg miljö med tydlig struktur där vi vuxna är närvarande i barnens lek. Genom omsorg och lärande vill vi vara lyhörda för barnens intressen och stimulera barnens utveckling genom vistelse i skog, skapande aktiviteter, rörelse, utelek, måltider, vila, sång, musik och leksaker.

Dungen

På Dungen går förskolans äldsta barn. Vi arbetar för att barnen ska få tillfällen till lek och aktivitet i en trygg miljö. Vi lägger stor vikt vid trivsel och att ha roligt tillsammans. På Dungen får barnen vara med om sagoäventyr och miniäventyr. Vi jobbar med kamratövningar samt gruppkänande lekar både ute och inne. Vi arbetar temainriktat där vi väver in både motorik, språk, matematik och sociala förmågor på ett roligt sätt. Vi går regelbundet till skogen, biblioteket, skolans gymnastiksal, badhus och lekplatser i närområdet.

Vår förhoppning är att när barnen lämnar kesbergs förskola ska de ha en bra grund för att börja förskoleklass och vara redo att ta nästa steg i det livslånga lärandet.Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons