Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2017-10-30

Så arbetar vi

Vi ger barnen möjligheter att utvecklas utifrån målen i Läroplanen för förskolan, Lpfö98/10.

Ett grundläggande mål är att barnen ska känna sig trygga i sig själva och på förskolan. Med en god identitet lär sig barnen samarbeta, hjälpa varandra och känna empati. Vi lär i samspel med varandra, både barn och vuxna.

Plan mot kränkande behandling

Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I vår förskola ska alla barn och vuxna respektera andra människors värde.

Förskolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.  Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten.

Vi arbetar för att främja barns lika rättigheter. I samtal kring barns olikheter vill vi visa barnen att man är bra på olika saker. Vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons