Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2014-10-15

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform, ett år mellan förskola och grundskola. Här kan ditt barn få en naturlig övergång från förskolan till skola. Verksamheten ligger i eller i nära anslutning till grundskolan. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år kan skolan i ditt närområde erbjuda plats i förskoleklass. När du gör ditt skolval kan du välja närområdesskolan eller en annan skola, där ditt barn ska börja förskoleklass och sedan fortsätta grundskolan i.

Verksamheten i förskoleklassen omfattar cirka fya timmar per dag och kostar ingenting. Barnen serveras även lunch under dagen.

Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom att också gå på fritids, så kallad skolbarnsomsorg. Förskoleklasserna har samma läsårstider som skolan och följer också skolans läroplan.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons