Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

Asklanda skola

PDF
Senast publicerad: 2016-06-07

Asklanda fritidshem

Asklanda fritids har barn i åldrarna 6-12 år.

Vi är ett relativt litet fritids där alla känner varandra och lek sker över åldersgränserna.

På Asklanda fritids arbetar vi efter måttot "frihet under ansvar". Detta innebär att vi vill att våra elever skall våga fatta egna beslut kring sig själva och sin vardag samt att de ska kunna ta ansvar för sina handlingar. Vår önskan är att alla elever ska känna att de har en given plats, är sedda och behövda.

Genom de aktiviteter vi erbjuder i vår verksamhet vill vi väcka elevernas nyfikenhet och intresse till att lära nya saker.

På fritids brukar vi bland annat:       Pyssla, leka, baka, vara i Byahallen, spela dator, spela spel, vara ute i skolskogen, grilla, sporta och mycket, mycket mer.....

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons