Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

Gullhögskolan

PDF
Senast publicerad: 2017-01-05

Sjukanmälan och ledighet

Sjukanmälan

Vid sjukanmälan av elev ska vårdnadshavare ringa skolans expedition

Tfn: 0322-60 08 07

Fram till kl. 9.00 tar en telefonsvarare emot samtalet. Uppge elevens namn, klass och frånvaroorsak.

Vårdnadshavare kan även sjukanmäla via Schoolsoft.

Det är viktigt att meddela frånvaro varje dag som eleven är sjuk.

Om eleven har specialkost måste vårdnadshavare också sjukanmäla till centralköket på Tfn: 0322-60 09 00 eller via mejl till lisbeth.johansson@vargarda.se, så att specialkosten inte tillagas i onödan.

Ledighet

När en elev behöver vara ledig från skolan ansöker vårdnadshavare om ledighet på en blankett som eleven får av handledaren.

Blanketten finns härlänk till annan webbplats

Den ifyllda blanketten lämnas till handledaren. När ledigheten är max tre dagar i följd är det handledaren som tar ställning till om ledigheten beviljas. Handledaren får bevilja högst tio lediga dagar under ett läsår. Om ansökan gäller längre period än tre dagar tas beslutet av rektor.

Det är elevens och vårdnadshavares ansvar att ta igen förlorad undervisningstid.


Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons