Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

Gullhögskolan

PDF
Senast publicerad: 2017-10-08

Gullhögskolan högstadie 7-9

Gullhögskolan är kommunens enda 7-9-skola som tar emot elever från sju olika F-6 skolor. Skolan har ca 350 elever och 50 medarbetare. Meritvärdena i årskurs 9 har under de fem senaste åren förbättrats varje år, vilket är resultatet av ett målmedvetet arbete med elevernas lärande och resultat i fokus. Den pedagogiska personalen är organiserad i ämneslag för att främja kollegialt lärande och likvärdig bedömning. Fokus mot ämnen och kunskaper ger motivation och intresse, vilka i sin tur är starka drivkrafter för att nå bättre resultat.

Nyheter

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons