Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

Hol skola

PDF
Senast publicerad: 2017-11-07

Så arbetar vi

Vi tror på att varje elev hos oss kan utvecklas och nå målet med sina studier och få kunskaper för att möta framtiden. På skolan arbetar en kunnig och positiv personal som tycker om såväl barnen som arbetet. Vi som arbetar är i blandade åldrar med en bred erfarenhet och kompetens. Vår ambition är att ge varje elev det stöd som den behöver. Den lilla skolan möjliggör ett flexibelt arbetssätt över stadiegränserna.

En grundpelare för ett lyckat lärande är trygghet och självförtroende. Vi jobbar för att alltid bemöta eleverna med respekt. Vi är en "Friendsskola". Detta för att aktivt förebygga och motarbeta mobbning och stärka sammanhållningen på skolan.

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons