Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-12-18
Kesbergskolan i höstväder

Delar av Kesbergskolans verksamhet flyttas

Delar av verksamheten i Kesbergskolan flyttas ut. För att fortsätta utredningen av skolans lokaler och inomhusmiljö på ett korrekt och tillräckligt sätt är detta nödvändigt.

Verksamheten kommer att från och med terminsstart 2016 delvis att bedrivas i tillfälliga paviljonger. Paviljonger är tillfälliga byggnader som byggs upp av moduler. De kommer att stå i anslutning till skolan.

Just nu pågår arbete för att sätta upp paviljonger. De ska stå klara innan terminstart 2016. Således kommer en stor del av skolverksamheten att ske i denna tillfälliga lösning under tiden provtagning sker i lokalerna.

Det innebär:

Det behöver genomföras fler provtagningar i skolan. Dessa provtagningar bedöms störa ordinarie verksamhet såpass mycket att vi behöver flytta verksamhet ur den del av skolan som är berörd.

Skolan är byggd i olika delar, dels huvudbyggnaden som är föremål för provtagningar dels en nyare del där verksamheten inte berörs av provtagningar. 

Det innebär att årskurs 1-5 är de som ska flytta till paviljonger. Internationella klassen kommer flytta till skolans nyare del liksom fritidsavdelningen Nässlan. Fritids två andra avdelningar Maskrosen och Daggkåpan är kvar i den nyare delen. Även förskoleklassen är kvar i den nyare delen. Musikskolan är kvar i sina lokaler.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons