Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-12-18

Information Kesbergskolan slutet av 2015

Nu har det satts ett planerad inflyttningsdatum för paviljongerna.

Den 27 januari kommer flyttfirman och vi beräknar att det tar två dagar att få det mesta på plats. Dessa dagar anordnas det trevliga aktiviteter för eleverna utanför skolan eftersom skolan behöver vara elevfri under flytten av säkerhetsskäl.

Några ändringar är gjorda i planen. Årskurs ett kommer inte att flytta till paviljongen utan tar över klassrummen på fritids. Det innebär vissa förändringar för fritids och förskoleklass.

Årskurs 2, 3, 4, 5, förberedelseklass, specialundervisning, fritidsavdelning Nässlan flyttar till paviljonger och dit flyttas även personalrummet.

I dagsläget planeras för undervisningen Svenska som andra språk i det som är den Lilla matsalen.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons